Hrvatskoj iz operativnih programa ukupno 8,463 milijardi eura od 2014.-2020. godine

Search form

Hrvatskoj iz operativnih programa ukupno 8,463 milijardi eura od 2014.-2020. godine

Ovog su tjedna od strane predstavnika Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i Ministarstva rada i mirovinskog sustava predstavljeni nacrti dvaju operativnih programa za provedbu kohezijske politike. Tim se nacrtima detaljno opisuju i razrađuju mjere i aktivnosti za učinkovito korištenje 8,463 milijarde eura iz europskih investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. Ukupno raspoloživa sredstva u programu „Konkurentnost i kohezija“ su 6,881 milijarda eura, a upravljačko tijelo koje bi koordiniralo program je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU. U programu „Učinkoviti ljudski potencijali“ ukupan je iznos raspoloživih sredstava 1,582 milijardi eura, a koordinirati će ga Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava. Uz ta sredstva za kohezijsku politiku, Hrvatska ima još oko 2 milijarde eura za direktne izravne potpore poljoprivrednicima, za pomorstvo i ribarstvo 280 milijuna eura, za Dodatak za Inicijativu za zapošljavanje mladih 66 milijuna eura te 456 milijuna eura za Instrument za povezivanje Europe.

Slika: Google Images