I4FOOD projekt - šest europskih regija udružuje snage kako bi poboljšale svoje politike prehrambene industrije

Search form

I4FOOD projekt - šest europskih regija udružuje snage kako bi poboljšale svoje politike prehrambene industrije

Riječ je o projektu koji financira Europska unija, a njegov je cilj razviti i poboljšati regionalne politike za konkurentne i održive regionalne prehrambene industrije, s posebnim naglaskom na mala i srednja poduzeća. Do kraja 2014. godine, od projekta se očekuje da razmjeni iskustva između šest europskih regija, te osigura prenosivost studija i preporuke politika. 
I4Food projekt (Interregionalna suradnja za konkurentne i održive regionalne prehrambene industrije) nastao je temeljem nedavnih promjena u europskoj prehrambenoj proizvođačkoj industriji. Pokrenut je temeljem preporuka Skupine o konkurentnosti poljoprivredno-prehrambene industrije. 
U današnje vrijeme, prehrambene tvrtke moraju sudjelovati na globalnom tržištu te istovremeno jačati društveno-ekonomsku koheziju na europskoj razini. U tom kontekstu, europska prehrambena industrija mora biti inovativna, konkurentna i održiva. Stoga mali i srednji poduzetnici moraju ciljati na nova tržišta, privući investicije i imati kvalificiranu radnu snagu, s istovremenim naglaskom na očuvanje okoliša. 
Projekt je podržan od strane Europske komisije u sklopu INTERREG IV C programa i provodit će se do kraja 2014. godine. INTERREG program financira se unutar Europskog fonda za regionalni razvoj. 


Slika: google images