Info dan mreža i inicijativa: Euroguidance, eTwinning, Eurodesk, ECVET, Europass i Europska oznaka jezika

Search form

Info dan mreža i inicijativa: Euroguidance, eTwinning, Eurodesk, ECVET, Europass i Europska oznaka jezika

Agencija za mobilnost i programe EU
Agencija za mobilnost i programe EU organizira 4. godišnji Info dan mreža i inicijativa - Euroguidance, eTwinning, Eurodesk, ECVET, Europass i Europska oznaka jezika koji će se održati u ponedjeljak 25. rujna 2017. u Zagrebačkom kazalištu lutaka.

Na info danu predstavit će se šest inicijativa koje djeluju u okviru Agencije za mobilnost i programe EU, a u svojim se aktivnostima dotiču teme profesionalnog usmjeravanja.

Cilj je događanja razviti svijest o važnosti cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja kao ključne komponente modernih obrazovnih sustava te sustava osposobljavanja i usavršavanja, radi usmjeravanja mlađih i starijih generacija ka usvajanju vještina 21. stoljeća.

Prijava se odvija isključivo putem sljedećeg prijavnog obrasca.

Slika: Google Images