Info dan o EU programu "Zdravlje 2014.-2020."

Search form

Info dan o EU programu "Zdravlje 2014.-2020."

U Bruxellesu se idućeg mjeseca organizira info dan s ciljem upoznavanja potencijalnih korisnika novog programa EU namijenjenog zdravlju sa svim njegovim značajkama. Na ovom će se događaju okupiti svi potencijalni korisnici koji bi mogli sudjelovati u projektima koji će biti financirani programom, a uključuju predstavnike zdravstvenih organizacija, nevladinog sektora, akademske zajednice i brojne druge. 

Na info danu pružiti će se pregled trećeg programa EU "Zdravlje 2014.-2020", a sudionici će moći postaviti pitanja o programu i saznati više o: 

  • Cilju programa u odnosu na njegove prethodne generacije
  • Dodatnoj vrijednosti programa u EU
  • Potencijalnim korisnicima programa
  • Budžetu i financijskim mehanizmima
  • Provođenju programa
Slika: Google Images