Inovacijski vaučeri za MSP-ove; pitanja i odgovori

Search form

Inovacijski vaučeri za MSP-ove; pitanja i odgovori

Objavljen je 17. set pitanja i odgovora za Poziv na dostavu projektnih prijedloga Inovacijski vaučeri za MSP-ove. 
Dokument je dostupan na sljedećoj poveznici

Podsjećamo, rok za podnošenje projektnih prijedloga je 15.06.2020., a svrha poziva je Poziva je pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija (ZIO) u vidu ugovornog pružanja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija. Poziv je usmjeren na jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacijama u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga. 

Slika: Google Images