Interreg anketa za projektne partnere

Search form

Interreg anketa za projektne partnere

Na sljedećoj poveznici nalazi se anketa pripremljena od strane Interacta o percepciji i uporabi Interrega kao branda, koji je namijenjen projektnim partnerima sufinanciranih projekata. Ljubazno se mole projektni partneri da ispune predmetnu anketu do krajnjeg roka, koji je 13.11.2019. do 17.00 sati.

U slučaju pitanja vezanih za anketu izravno se možete obratiti na melina@milabranders.com.

Slika: Google Images
Izvor: si-hr.eu