Istraživanje Eurobarometra: Optimizam u pogledu budućnosti EU-a na najvišoj razini od 2009.

Search form

Istraživanje Eurobarometra: Optimizam u pogledu budućnosti EU-a na najvišoj razini od 2009.

Optimizam u pogledu budućnosti EU-a dosegnuo je najvišu razinu od 2009., a povjerenje u EU i dalje je na najvišoj razini od 2008. Potpora euru i dalje je stabilna, i to na najvišoj razini od 2004. 
Istraživanje ukazuje i na znatno poboljšanje percepcije stanja nacionalnih gospodarstava.

Europskim je građanima gospodarska situacija glavni razlog za zabrinutost na razini EU-a, a slijede okoliš i klimatske promjene te imigracija. Zdravlje je i dalje glavno pitanje na razini država članica, neznatno ispred gospodarske situacije u pojedinoj zemlji. 

Većina Europljana zadovoljna je mjerama koje su EU i nacionalne vlade poduzeli protiv pandemije koronavirusa i smatra da će se planom oporavka „NextGenerationEU” uspješno odgovoriti na gospodarske posljedice pandemije. 
Gotovo dvije trećine ispitanika vjeruje da će EU u budućnosti donositi ispravne odluke kao odgovor na pandemiju.

Više o temi možete pročitati na poveznici. Slika: Google Images