Izmjenjena dokumentacija u natječaju "Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije"

Search form

Izmjenjena dokumentacija u natječaju "Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije"

U sklopu natječaja iz Europskog fonda za regionalni razvoj pod nazivom "Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije" objavljena je izmjena natječajne dokumentacije objavljene 17. siječnja 2014. godine. Cilj natječaja je usmjeriti istraživanja prema potrebama gospodarstva, podržavajući projekte istraživanja, razvoja i inovacija u suradnji s partnerom iz poslovnog sektora. Prihvatljivi prijavitelji su javna visoka učilišta koja su financirana preko 50,01 % iz javnih izvora i koja su upisana u Upisnik visokih učilišta te javne znanstvene organizacije koje su financirane preko 50,01 % iz javnih izvora i koje su upisane u Upisnik znanstvenih organizacija. 


Rok za prijavu na natječaj je 10. ožujka 2014. godine, a izmijenjena dokumenatcija dostupna je na: http://www.europski-fondovi.eu/content/ja-anje-kapaciteta-za-istra-ivanj...

Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr/contest/open/jacanje-kapaciteta-za-istra...
Slika: Google Images