Izvješće sa skupa „Zajedno do EU fondova – za čist okoliš i održivi razvoj"

Search form

Izvješće sa skupa „Zajedno do EU fondova – za čist okoliš i održivi razvoj"

Na skupu „Zajedno do EU fondova – za čist okoliš i održivi razvoj “ predstavljene su bile mogućnosti povlačenja sredstava iz EU fondova. Za zaštitu okoliša na raspolaganju je 21 milijarda kuna, a sa 3,6 milijardi kuna na raspolaganju, izgraditi će se centri za gospodarenje otpadom i sanirati dio postojećih odlagališta. Vrijednost svih 13 centara za gospodarenje otpadom, koliko će ih u Hrvatskoj biti, procjenjuje se na oko 5 milijardi kuna, a za njihovu izgradnju osigurano je 90% sredstava i to 70% sredstava iz EU fondova te ostatak do 90% iz nacionalnog Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Do sada je u infrastrukturne projekte uloženo oko 200 milijuna kuna, dok je u razdoblju do 2020. godine na raspolaganju je 830 milijuna kuna. 

Hrvatskoj je za razdoblje 2014.-2020. godine na raspolaganju više od 80 milijardi kuna iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, koje našoj otvaraju velike mogućnosti u zapošljavanju mladih, stvaranju konkurentnog gospodarstva, ravnomjernom razvoju svih hrvatskih krajeva i osiguranju dugoročno održivog gospodarskog rasta. Kroz bespovratne potpore poduzetnicima omogućit će se lakše razvijanje svojih proizvoda i usluga, što će dovesti do povećanja produktivnosti,a time i otvaranju novih radnih mjesta. 

Slika: Google Images