Javni poziv za neovisne procjenitelje projektnih prijava

Search form

Javni poziv za neovisne procjenitelje projektnih prijava

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje ovaj Javni poziv u svrhu stvaranja baze neovisnih procjenitelja za ocjenjivanje projektnih prijava u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007. – 2013. (u daljnjem tekstu: OPRK). U okviru OPRK-a, Ministarstvo je nadležno za provedbu Prioritetne osi 1. Razvoj i unaprjeđenje regionalne infrastrukture i jačanje atraktivnosti regija, Mjera 1.1. Podrška razvoju javne infrastrukture. Unutar navedenog Prioriteta/Mjere, u okviru Sheme dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu, 4. prosinca 2013. godine raspisan je 4. otvoreni poziv za dostavu projektnih prijava (RC.1.1.05; u daljnjem tekstu: 4. poziv) koji je otvoren do 18. veljače 2014. godine te obuhvaća četiri kategorije projekata: 

  • Razvoj osnovne poduzetničke infrastrukture (energetske, komunalne, prometne i komunikacijske) unutar postojećih poduzetničkih zona, gdje nedostatak takve infrastrukture predstavlja zapreku razvoju malog i srednjeg poduzetništva
  • Razvoj i unaprjeđenje poduzetničkih potpornih institucija
  • Razvoj i unaprjeđenje razvojno-istraživačke infrastrukture
  • Razvoj i unaprjeđenje turističke infrastrukture 
Putem ovog Javnog poziva želi se osigurati stvaranje baze neovisnih procjenitelja koji će pružiti stručnu podršku Ministarstvu u odabiru pristiglih projektnih prijava. Neovisne procjenitelje Ministarstvo će koristiti za procjenu kvalitete projektnih prijava:

  • s ekonomskog aspekta
  • s tehničkog aspekta. 
Rok za dostavu cjelovitih prijava: 25. veljače 2014. godine, do 16.00 sati. 

Slika: Google Images