Javni poziv za vanjske ocjenjivače projektnih prijava u sklopu natječaja iz ESF-a

Search form

Javni poziv za vanjske ocjenjivače projektnih prijava u sklopu natječaja iz ESF-a

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je poziv u svrhu angažiranja vanjskih stručnjaka za procjenu prijedloga pristiglih na otvoreni Poziv na dostavu prijedloga „Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama„ koji sufinancira Europski socijalni fond (ESF). Vanjskim ocjenjivačem se smatra stručnjak/inja koji/a zadovolji sve kriterije ovog Poziva, a kojeg/u Ministarstvo odabere za provedbu procjene prijava u okviru navedenog otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga. „Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“ je otvoreni poziv za dostavu prijedloga organiziran u okviru Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. u okviru Prioriteta 2. Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba u nepovoljnom položaju. 

Stručnjaci/ce koji/e se prijavljuju na ovaj Poziv moraju zadovoljavati sljedeće uvjete: 

Opći uvjeti:

  • Izvrsno poznavanje hrvatskog jezika u govoru i pismu
  • Napredno znanje rada na osobnom računalu
  • Izvrsne komunikacijske i prezentacijske vještine
  • Dobro poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa vezanih uz područje objavljenog natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za koji je potrebno izvršiti procjenu prijava 
Kvalifikacije: 

  • Završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički stručni studij ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij iz područja društvenih znanosti 
Opće profesionalno iskustvo: 

  • Najmanje 3 godine radnog iskustva u području odgoja i obrazovanja 
Specifično profesionalno iskustvo: 

  • Radno iskustvo u ustanovama odgoja i obrazovanja
  • Iskustvo u pripremi, ocjenjivanju, upravljanju, provedbi ili praćenju projekata koji su financirani iz vanjskih sredstava 
Zadaće vanjskih ocjenjivača:

  • Procjena prijava sukladno zadanim uputama
  • Prezentiranje rezultata provedene procjene Odboru za odabir projekata 

Krajnji rok za slanje prijava jest 30. svibnja 2014. do 16h.

Izvor: http://goo.gl/5Z3QuS
Slika: Google Images