Kako funkcionira program Interreg Europe?

Search form

Kako funkcionira program Interreg Europe?

Kreatori politika diljem zemalja Europske unije naporno rade na inovativnim rješenjima s ciljem unaprjeđenja istraživanja i inovacija, jačanja konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva, smanjenja emisije štetnih plinova u okoliš i očuvanja ograničenih resursa. Budući da se s istim izazovima susreću europski gradovi i regije, pokrenut je program Interreg Europe kako bi se suradnjom između regionalnih i lokalnih vlasti jednostavnije riješili navedeni problemi. Pomoću programa, moguće je učenje na primjerima dobre prakse, razmjena iskustava, pronalazak partnera i traženje stručnih savjeta kako bi se pronašla rješenja za spomenutu problematiku u pojedinim gradovima i regijama. Interreg Europe pružit će financijsku potporu za međuregionalne projekte koji se obavljaju između lokalnih i regionalnih vlasti u 28 zemalja članica Europske unije, Norveškoj i Švicarskoj. Razvojem okruženja i mogućnosti za dijeljenje efikasnih rješenja, programom Interreg Europe želi se osigurati da nacionalna ulaganja, inovacije i njihova zajednička provedba dovedu do održivog i integriranog razvoja koji doprinosi kvaliteti življenja i regionalnom razvoju. 


Slika: Google Images