Kohezijska politika - primjer iz Bugarske

Search form

Kohezijska politika - primjer iz Bugarske

Šest mjeseci nakon što je pokrenut Program za malo i srednje poduzetništvo u Bugarskoj potpisano je već pet sporazuma s bankama koje posluju na području dotične Države članice. Program je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj pod ciljem "Ulaganje u rast i radna mjesta" u Bugarskoj. Prioriteti programa, ali i očekivani rezultati su lakši pristup financiranju, povećanje ulaganja u aktivnosti malih i srednjih poduzeća te povećana produktivnost istih. Od potpisanih sporazuma s bankama se očekuje otvaranje pristupa 385 milijuna eura za financiranje malih i srednjih poduzeća.

Slika: Google Images