Komisija predlaže novi popis projekata od zajedničkog interesa za integriranije i otpornije energetsko tržište

Search form

Komisija predlaže novi popis projekata od zajedničkog interesa za integriranije i otpornije energetsko tržište

Europska komisija je donijela peti popis energetskih projekata od zajedničkog interesa. To su ključni prekogranični projekti energetske infrastrukture za izgradnju integriranijeg i otpornijeg unutarnjeg energetskog tržišta EU-a i ostvarivanje naših energetskih i klimatskih ciljeva. Na petom popisu projekata od zajedničkog interesa nalazi se 98 projekata: 67 projekata u području prijenosa i skladištenja električne energije, 20 projekata u području plina, šest projekata u području mreža CO2 i pet projekata u području pametnih mreža. 
Na sve projekte od zajedničkog interesa primjenjuju se pojednostavnjeni postupci izdavanja dozvola i regulatorni postupci te su prihvatljivi za financijsku potporu iz EU-ova Instrumenta za povezivanje Europe (CEF).

Na popisu projekata od zajedničkog interesa nalazi se 67 projekata u području prijenosa i skladištenja električne energije kojima će se znatno doprinijeti ambicioznim ciljevima u području obnovljive energije u okviru europskog zelenog plana, a s pomoću pet projekata u području pametnih mreža poboljšat će se učinkovitost mreža, prekogranična koordinacija podataka i sigurnije upravljanje mrežom. Prijedlogom se ne podupire nijedan novi projekt plinske infrastrukture. 

Nekoliko odabranih projekata u području plina, koji su već bili na 4. popisu projekata od zajedničkog interesa, projekti su koji su potrebni kako bi se jamčila sigurnost opskrbe svih država članica. Zbog pojačane procjene održivosti brojni projekti u području plina uklonjeni su s popisa. Popis sastavljen na temelju postojeće Uredbe o transeuropskoj energetskoj infrastrukturi (TEN-E). Komisija je u prosincu 2020. predložila reviziju Uredbe o mreži TEN-E kojom bi se ukinula prihvatljivost projekata energetske i plinske infrastrukture za buduće popise projekata od zajedničkog interesa i za sve projekte uvela obveza ispunjavanja obveznih kriterija održivosti te poštovanja načela „nenanošenja bitne štete” kako je utvrđeno u zelenom planu.Slika: Google Images