Koristi smanjenja količine morskog otpada - Kružni ocean

Search form

Koristi smanjenja količine morskog otpada - Kružni ocean

Kružni ocean, Circular ocean
Morski otpad predstavlja golem problem za države regije sjeverne periferije i Arktika. U potražnji za inovativnim i održivim rješenjima za morski plastični otpad projektom Kružni ocean nastoji se potaknuti poduzeća i poduzetnike da otkriju skrivene mogućnosti odbačenih ribarskih mreža i konopa. Kružni ocean promiče zelenu ekonomiju pronalaženja rješenja za uporabu otpada, provođenjem ekoinovacija, stvaranjem učinkovitih i ekološki odgovornih poduzeća i smanjivanjem razina morskog otpada. U sklopu projekta se provodi pilot-testiranje nekoliko načina uporabe starih ribarskih mreža i konopa poput armiranog betona i drugih građevnih materijala poput opeke i krovne izolacije. U projektu se eksperimentira s uporabom ribarskih mreža pri uklanjanju onečišćujućih tvari iz vode. Projekt Kružni ocean osvojio je nagradu RegioStars 2016. godine u kategoriji "Izbor javnosti".


Slika: Google Images
Izvor: https://goo.gl/vk6xzV