LIFE Prijelaz na čistu energiju: Europska udruga gradova – poziv na natječaj

Search form

LIFE Prijelaz na čistu energiju: Europska udruga gradova – poziv na natječaj

Poziv: 
LIFE-2021-CET-EUCF — Europska udruga gradova (European City facility) 
Rok za prijavu: 3. ožujka 2022. 
Vrsta projekta:

LIFE Other Action Grants (OAGs) – Coordination and Support Actions (CSA) 

Ciljevi:

Tema “Europska udruga gradova” u okviru potprograma "Prijelaz na čistu energiju", vodit će se iskustvima stečenim iz trenutačnog programa Obzor 2020 za sporazum europskih gradova (H2020 EUCF) te predviđa odgovarajuće praćenje i nadogradnju svog temeljnog pristupa. 

  • Bit će potrebna značajno pojačana ulaganja kako bi se postigli ambiciozni ciljevi klimatske i energetske politike EU-a, a posebno namjenski ciljevi postavljeni za godine 2030. i 2050. To je također naglašeno u Europskom zelenom planu ulaganja, koji ima za cilj mobilizirati najmanje 1 milijardu eura održivih ulaganja tijekom 10 godina kako bi Europa postala prvi klimatski neutralan kontinent do 2050. 
  • U tom kontekstu, razinu održive energije, a posebno ulaganja u energetsku učinkovitost, potrebno je znatno povećati i javnim i privatnim izvorima financiranja, s općim naglaskom na posebnom maksimiziranju omjera financijske poluge privatnih i javnih financija. 
  • To je također ugrađeno u inicijativu “Val obnove”, koja se u skladu s Europskim zelenim planom i Klimatskim ciljnim planom, bavi strateškim prioritetom za značajno poboljšanje energetske učinkovitosti u zgradama i povezanim ulaganjima kako bi se osigurao veći doprinos ovog sektora za povećane klimatske i energetske ciljeve za 2030. godinu. 
  • Uz prioritete identificirane inicijativom “Pametno financiranje pametnih zgrada” te kako bi se postigli ciljevi Vala obnove o udvostručenju stope obnove zgrada i poticanju duboke energetske obnove, napori EU-a za dekarbonizaciju zahtijevaju učinkovitije korištenje javnih sredstava, poticanje agregacije projekata i izgradnje značajnog niza projekata za ulaganja u energetsku učinkovitost diljem Europe. 
  • Gradovi i općine igraju ključnu ulogu u objedinjavanju manjih projekata u velike pakete i u mobiliziranju značajne količine financijskih sredstava potrebnih za energetsku tranziciju. Međutim, stupanj uspjeha europskih gradova i općina u razvoju i povećanju investicijskih paketa još uvijek je previše ograničen u okviru njihova ukupnog potencijala i izazova koji su pred njima. 
  • Ključni nedostatak je nedostatak kapaciteta i/ili resursa javnih tijela, posebno malih i srednjih općina, da transformiraju svoje dugoročne klimatske i energetske strategije, npr., Planove održive energije i klimatske akcije (SECAP) ili slično, u vjerodostojne koncepte ulaganja koji omogućuju pristup različitim izvorima financiranja. 
  • Konkretno, javna tijela u mnogim slučajevima nemaju pristup financijskoj, tehničkoj i pravnoj stručnosti potrebnoj za prikupljanje dodatnih podataka, razvoju investicijskog programa velikog opsega (na primjer udruživanje projekata i/ili spajanje projekata sa susjednim biračima) ili osmišljavanje zrelih strategija financiranja 
  • Takvi koncepti ulaganja omogućili bi velikom broju europskih gradova i općina da započnu ili intenziviraju proces mobiliziranja ulaganja u održivu energiju na jasno prilagođen i ciljano orijentiran način. Ovisno o temeljnom investicijskom portfelju i strukturi, takvi bi se koncepti mogli koristiti za izravan pristup ulagačima i/ili financijerima radi dubljih investicijskih rasprava i pregovora, i/ili, gdje je relevantno, predvidjeti kombinaciju/miješanje s drugim izvorima financiranja i uslugama EU-a za pokretanje očekivanog ulaganja (npr. Fondovi kohezijske politike, InvestEU fond, Nacionalni planovi oporavka i otpornosti, PDA, Nacionalne investicijske platforme).
Više detalja možete pročitati ovdje. Slika: Google Images