Nacrt Operativnog programa Konkurentnost i kohezija na hrvatskom jeziku

Search form

Nacrt Operativnog programa Konkurentnost i kohezija na hrvatskom jeziku

Temelj Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija (OPKK) 2014.-2020. je analiza socioekonomskih okolnosti, utvrđenih prepreka za rast, izazova i razvojnih potreba u Hrvatskoj, u kontekstu Sporazuma o partnerstvu (SP), relevantnih strateških dokumenata Unije i država članica, njihovih povezanih ciljeva i temeljnih strateških odredaba. Ovaj se Operativni program sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijskog fonda (KF), a njegova se strategija temelji na koncentraciji ulaganja u 9 tematskih ciljeva (TC) zajedničkog Strateškog okvira (TC 1, TC 2, TC 3, TC 4, TC 5, TC 6, TC 7, TC 9 i TC 10) i njihovim specifičnim investicijskim prioritetima (IP), s daljnjim fokusom na konkretne ciljeve (KC) koje je potrebno ostvariti. Neke aktivnosti OPKK-a dopunjene su ulaganjima u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski resursi 2014. - 2020. (OPEHR), sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda (ESF). 

Kako bi se postigli spomenuti ciljevi, raspoloživa sredstva EFRR-a i KF-a u okviru OPKK-a raspoređena su na sljedeća prioritetna područja:

  • Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija
  • Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije
  • Poslovna konkurentnost
  • Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije
  • Klimatske promjene i upravljanje rizicima
  • Zaštita okoliša i održivost resursa
  • Povezanost i mobilnost
  • Socijalno uključivanje i zdravlje
  • Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje 
Više o tematskim ciljevima, investicijskim prioritetima i konkretnim ciljevima saznajte u dokumentu Operativnog programa: http://www.europski-fondovi.eu/sites/default/files/dokumenti/Nacrt%20OPK...

Slika: Google Images