Nagrade RegioStars 2017

Search form

Nagrade RegioStars 2017

DG REGIO (Glavna uprava za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije) je raspisao natjecanje za nagrade RegioStars u 2017. godini. Cilj natjecanja je pronalazak najinspirativnijih i najinovativnijih europskih projekata koji su financirani preko kohezijske politike Unije. Prijaviti se mogu upravitelji/voditelji projekata (javni ili privatni) iz svih regija Europske unije ukoliko je njihov projekt bio sufinanciran od strane Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda, Europskog socijalnog fonda ili IPA instrumenta. Nagrade će se dodijeliti u okviru kategorija: 

  • Pametna specijalizacija u inovaciji malih i srednjih poduzetnika; 
  • Energetska unija: klimatska akcija; 
  • Osnaživanje žena i aktivna uključenost; 
  • Edukacije i osposobljavanja; 
  • CityStars: Gradovi u digitalnoj tranziciji.

Neovisni žiri će odabrati finaliste koji će biti pozvani na svečanost dodijele 10. listopada 2017. godine. Prijave projekata traju do 10. travnja 2017. godine. 


Slika: Google Images