Najava poziva "Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)"

Search form

Najava poziva "Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)"

Poziv "Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)" provodit će se u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020., Prioritet 3 "Poslovna konkurentnost", Investicijski prioritet 3d "Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima", Specifični cilj 3d1 "Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima", Aktivnost 3d1.4. "Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poduzeća putem IKT–a". 

Pozivom se nastoji pomoći pri rješavanju identificiranih slabosti vezanih uz nedostatnu primjenu rješenja informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovnim procesima u malim i srednjim poduzećima, s ciljem jačanja njihove tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti te ujednačenog razvoja svih područja RH. Objava poziva očekuje se u trećem kvartalu 2015. godine.

Slika: Google Images