Natječaj za mlade medijske nade Europske unije

Search form

Natječaj za mlade medijske nade Europske unije

Europski parlament otvorio je natječaj za mlade medijske nade u koje spadaju studenti između 18 i 26 godina starosti, a temeljem kojeg će se odabrati studentice/studenti koji će izvještavati s 12 plenarnih sjednica Europskog parlamenta u Strasbourgu tijekom 2015. godine kao multimedijalne novinarke/ multimedijalni novinari. Za prijavu na natječaj, potrebno je izraditi jednominutni video na jednu od sljedećih tema: 

  • Odlazak na rad i studiranje u inozemstvu (efekt ili defekt) - Europski parlament je u prosincu osigurao dodatna sredstva za program razmjene studenata Erasmus + za 2015. kojim se omogućava studentima stjecanje iskustva u inozemstvu. Lakša mogućnost rada i studiranja vani smatra se jednom od najvećih prednosti ulaska u EU, ali javlja se i pitanje odljeva mozgova. Na koji način Hrvatska može iskoristiti emigrante za zastupanje hrvatskih interesa u inozemstvu i kako ih u perspektivi privući natrag u Hrvatsku?
  • Jesu li u Hrvatskoj prava žena na sve boljoj razini i na čemu treba poraditi? - 8. ožujka je Dan žena, što je povod da se progovori o ženskim pitanjima, a Europski parlament tradicionalno obilježava ovaj dan raznim aktivnostima na ovu temu, pa će tako biti i na sjednici u ožujku. Kakva je situacija sa ženskim pravima u Hrvatskoj i je li trend pozitivan? Je li gospodarska kriza negativno utjecala na položaj žena u društvu? 
U ovom krugu nagrađuju se dva najbolja pristigla rada na bilo koju od navedenih tema. Jedan dobitnik putuje na sjednicu 9. - 11. veljače, a drugi na sjednicu 9. - 11. ožujka.

Više o načinu prijave i pravilima natječaja na: http://www.europarl.hr/hr/programi_i_aktivnosti/euroscola/medijskenade.html

Slika: Google Images