Nova indikativna lista projekata iz područja znanstvene infrastrukture

Search form

Nova indikativna lista projekata iz područja znanstvene infrastrukture

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u ožujku 2017. godine provelo je reevaluaciju projekata s indikativne liste kako bi se provjerila njihova usklađenost sa Strategijom pametne specijalizacije koju je Republika Hrvatska usvojila u ožujku 2016. godine. U skladu s procesom reevaluacije, Ministarstvo je objavilo novu ažuriranu indikativnu listu projekata koji su u skladu s tematskim i podtematskim područjima definiranima u S3, odnosno aktivnosti istraživanja i razvoja koje se planiraju provoditi u sklopu pojedinoga projekta u sklopu jednog ili više prioritetnih tematskih i podtematskih područja S3. Nova indikativna lista dostupna je na sljedećoj poveznici: https://goo.gl/c8Hf7h.


Slika: Google Images
Izvor: http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=15486&sec=3718