Nova Strategija EU-a za mlade za razdoblje od 2019. do 2027. godine

Search form

Nova Strategija EU-a za mlade za razdoblje od 2019. do 2027. godine

Na sjednici Vijeća za obrazovanje, mlade, kulturu i sport Europske unije, usvojena je Strategija EU-a za mlade, za nadolazeće osmogodišnje razdoblje. Ovim se dokumentom želi uspostaviti okvir provedbe različitih politika na razini Europske unije, koje doprinose boljim uvjetima života mladih ljudi u toj zajednici te otvaraju veće mogućnosti za mlade diljem Europske unije i susjednih joj zemalja. Također, ovim dokumentom želi se mladima dati prilika da postanu aktivni građani Europske unije, te doprinijeti iskorjenjivanju siromaštva i diskriminacije među mladima.

Osmišljavanju Ciljeva za mlade značajno je doprinijelo i više od 2 500 mladih iz Hrvatske, koliko ih se kroz konzultacije u sklopu 6. ciklusa strukturiranog dijaloga uključilo u proces izrade nove EU strategije za mlade. Ciljevi za mlade na hrvatskom jeziku dostupni su ovdje.

Slika: Google Images