Nove Odluke o dodjeli sredstava za provedbu podmjere 4.1.

Search form

Nove Odluke o dodjeli sredstava za provedbu podmjere 4.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izdala je nove Odluke o dodjeli sredstava za provedbu podmjere 4.1. "Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva", operacije 4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“ korisnicima čiji su projekti zadovoljili kriterije propisane zakonskim okvirom. 

Sveukupno je odobreno više od 18 milijuna kuna kroz 14 novih odluka o dodjeli sredstava sljedećim korisnicima: Mala Branjevina d.o.o., Vupik d.d., Osilovac d.o.o., P.Z. Negoslavci, Poljoprivrednim obrtima Kopecki i Ratarstvo Stupovača te OPG-ima:Trbušić Robert, Bajević Mirko, Stojanović Slobodan, Cerhan Liduška, Varga Zoran, Pali Široki Katarina, Carević Ivan i Solić Tadija.


Slika: Google Images