Novi set Pitanja i odgovora za projekt "Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljnih na obnovi kulturne baštine"

Search form

Novi set Pitanja i odgovora za projekt "Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljnih na obnovi kulturne baštine"

11. siječnja 2016. godine Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je objavilo novi set pitanja i odgovora, odnosno samo nadopunu s novim pitanjima i odgovorima za natječaj "Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine". 

Poziv "Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine" objavljen je u okviru prioritetne osi 6 Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020. "Zaštita okoliša i održivost resursa", Specifičnog cilja 6c1 "Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine", financiranog kroz Europski fond za regionalni razvoj.

Opći cilj poziva je doprinos održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj/regionalnoj razini, dok je specifični cilj poziva pružanje potpora Integriranim razvojnim programima temeljenima na obnovi kulturne baštine, koji integracijom različitih komponenti i povezanih aktivnosti osiguravaju unaprjeđenje upravljanja kulturnom baštinom s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini. 

Da bi se projektni prijedlog smatrao Integriranim programom nužno mora obuhvatiti sadržajno i/ili tematski povezana ulaganja u minimalno dvije ili više sljedećih kategorije ulaganja: kulturna baština, znanost i edukacija, slobodno vrijeme i rekreacija, smještaj i hrana/piće (ugostiteljstvo), pristupačnost, maloprodaja i zanati te promocija i vidljivost. 


Slika:Google images