Nulta stopa onečišćenja: Izvješće Komisije pokazuje da je potrebno učiniti više protiv onečišćenja voda nitratima

Search form

Nulta stopa onečišćenja: Izvješće Komisije pokazuje da je potrebno učiniti više protiv onečišćenja voda nitratima

U najnovijem izvješću Komisije o provedbi Direktive o nitratima (na temelju podataka za razdoblje 2016. – 2019.) upozorava se da nitrati i dalje uzrokuju štetno onečišćenje voda u EU-u. Prekomjerni nitrati u vodi uzrokuju gubitak kisika i eutrofikaciju na štetu ljudskog zdravlja i ekosustava. U državama u kojima su nacionalna tijela i poljoprivrednici očistiti vode, to je imalo pozitivan utjecaj na opskrbu pitkom vodom i biološku raznolikost te na sektore kao što su ribarstvo i turizam koji o njima ovise. Međutim, pretjerana gnojidba i dalje je problem u mnogim dijelovima EU-a. 
Komisija će djelovati kako bi poboljšala usklađenost s Direktivom o nitratima, što je preduvjet za postizanje cilja europskog zelenog plana o smanjenju gubitka hranjivih tvari za najmanje 50 % do 2030. Za to su potrebne pojačane mjere u većini država članica na nacionalnoj i regionalnoj razini.

Kvaliteta nacionalnih programa djelovanja općenito se poboljšala, ali u mnogim slučajevima postojeće mjere nisu dovoljno djelotvorne u borbi protiv onečišćenja na područjima na kojima se povećao pritisak na poljoprivredu. 

Utjecaj klimatskih promjena u borbi protiv onečišćenja nitratima trebao bi se u većoj mjeri uzeti u obzir i na nacionalnoj razini.
Više informacija možete pronaći na poveznici. 


Slika: Google Images