Objavljen četvrti Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa „Energija i klimatske promjene“

Search form

Objavljen četvrti Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa „Energija i klimatske promjene“

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Upravitelj Programa „Energija i klimatske promjene“, 29. studenoga 2021. godine, objavilo je četvrti Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije“. 
Program „Energija i klimatske promjene“ sufinanciran je sredstvima Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014. – 2021., uz tehničku i stručnu podršku Energetskog instituta Hrvoje Požar kao Programskog partnera te Norveške uprave za vodne resurse i energiju kao Programskog partnera države donatora. 
Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije“ vrijedan 4.956.000,00 EUR podržava projektne prijedloge u sklopu kojih se planira razvoj pilot projekata s ciljem povećanja kapaciteta za proizvodnju i korištenje toplinske energije dobivene iz geotermalne energije, a koji mogu uključivati sljedeće aktivnosti: 
  • izgradnje ili revitalizacije proizvodnih i utisnih bušotina u područjima s važećom dozvolom za istraživanje i/ili pridobivanje geotermalnih voda; 
  • obnove i/ili proširenja toplinskog sustava na geotermalnu energiju; 
  • izgradnje infrastrukturnih priključaka za integraciju geotermalne topline u postojeći sustav grijanja; 
  • tehnološke i infrastrukturne promjene postojećih sustava grijanja u svrhu integriranja izvora geotermalne energije. 
Prihvatljivi prijavitelji su svi pravni subjekti, javni ili privatni, komercijalne ili nekomercijalne organizacije te nevladine organizacije osnovane kao pravne osobe u Republici Hrvatskoj, a projektni partneri, osim hrvatskih, mogu uključivati i pravne osobe osnovane u državama donatorima (Norveškoj, Islandu i Lihtenštajnu). 
Projekti ugovoreni u sklopu poziva sufinanciraju se sredstvima Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014. – 2021. u iznosu do 85%. 
Ključne informacije o Pozivu, načinu prijave te natječajna dokumentacija nalaze se na poveznici mrežne stranice Programa
Poziv na dostavu projektnih prijedloga otvoren je do 28. siječnja 2022. godine.