Objavljen Javni poziv za iskazivanje interesa za odabir upravitelja ESIF Fondom rizičnog kapitala

Search form

Objavljen Javni poziv za iskazivanje interesa za odabir upravitelja ESIF Fondom rizičnog kapitala

ESIF Fond rizičnog kapitala
Europski investicijski fond, iz sastava grupe Europske investicijske banke, objavio je na svojoj stranici Javni poziv za iskazivanje interesa za odabir upravitelja ESIF Fonda rizičnog kapitala.

Javi poziv objavljen je u okviru suradnje između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Europskog investicijskog fonda na temelju Sporazuma o financiranju. Sporazumom o financiranju Ministarstvo je delegiralo Europskom investicijskom fondu provedbu financijskog instrumenta ESIF Fond rizičnog kapitala te poslove odabira i nadzora rada upravitelja ESIF Fonda rizičnog kapitala. Odabrani Upravitelj fonda prikupljat će privatni kapital koji će se, paralelno uz EU sredstva, ulagati u krajnje primatelje financijskog instrumenta, odnosno poduzetnike početnike, očekivano početkom 2019. godine.

EU sredstva za ovaj financijski instrument iznose 35 milijuna EUR i financirat će se iz Europskih i strukturnih investicijskih fondova iz Prioritetne osi 3 „Poslovna konkurentnost“, Specifičnog cilja 3a1 „Bolji pristup financiranju za male i srednje poduzetnike“ Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

Slika: Google Images