Objavljen Nacrt konačnog prijedloga Strategije regionalnog razvoja

Search form

Objavljen Nacrt konačnog prijedloga Strategije regionalnog razvoja

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Nacrt konačnog prijedloga Strategije regionalnog razvoja. Strategija predstavlja planski dokument politike regionalnog razvoja te se u njemu utvrđuju ciljevi i prioriteti regionalnog razvoja Republike Hrvatske. Strateški ciljevi su: "Povećanje kvalitete življenja poticanjem održivog teritorijalnog razvoja", "Povećanje konkurentnosti regionalnoga gospodarstva i zaposlenosti" te "Sustavno upravljanje regionalnim razvojem“. U dokumentu su navedeni način postizanja tih ciljeva, područja s razvojnim posebnostima te međusobni odnos i aktivnosti državnih tijela i drugih dionika u okviru regionalnog razvoja koji su uključeni u provedbu Strategije. 

Slika: Google Images