Objavljen nacrt natječaja "Ulaganje u proizvodne kapacitete MSP"

Search form

Objavljen nacrt natječaja "Ulaganje u proizvodne kapacitete MSP"

Nakon obustave natječaja namijenjenih izgradnji i opremanju proizvodnih kapaciteta malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva, u Ministarstvu poduzetništva i obrta najavili su u svibnju objavu novog natječaja pod nazivom "Ulaganje u proizvodne kapacitete MSP". Stoga pozivaju zainteresiranu javnost na usmenu javnu raspravu o pozivu koja će se održati 4. svibnja 2016. godine u Kino dvorani Ministarstva poduzetništva i obrta s početkom u 10:00 sati. Prema nacrtu uputa za prijavitelje spomenutog poziva, za njegovu je provedbu osigurano 867.000.000 kuna namijenjenih mikro, malim i srednjim poduzećima pri čemu će se iznosi pojedinačnih potpora kretati od 300.000 do 30.000.000 kuna. Također, smanjen je broj prijavnih obrazaca i opseg obvezne dokumentacije koja se predavala prilikom prijave, a smanjen je i broj faza obrade projektnih prijedloga. Svi zainteresirani mogu se do kraja dana prijaviti za sudjelovanje na javnoj raspravi putem maila EUradionice@minpo.hr


Slika: Google Images