Objavljen natječaj "Nabava materijala za informiranje, promidžbu i vidljivost za Operativnu strukturu razvoj ljudskih potencijala u Hrvatskoj"

Search form

Objavljen natječaj "Nabava materijala za informiranje, promidžbu i vidljivost za Operativnu strukturu razvoj ljudskih potencijala u Hrvatskoj"

Služba za financiranje i ugovaranje projekata EU, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, namjerava sklopiti ugovor o nabavi materijala za informiranje, promidžbu i vidljivost u Republici Hrvatskoj. Ugovor će biti financiran sredstvima pomoći iz IPA programa Europske unije. 
Natječaj je objavljen u sklopi IV. komponente programa IPA, pod prioritetom 4., mjera 4.2., operacije 4.2.1.a. i pod nazivom "Nabava materijala za informiranje, promidžbu i vidljivost za Operativnu strukturu razvoj ljudskih potencijala u Hrvatskoj". Ponude trebaju biti dostavljene do 17. lipnja 2013. godine u 10.00 sati na adresu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Služba za financiranje i ugovaranje ugovaranje projekata EU, Ulica grada Vukovara 70/3, 10 000 Zagreb, Hrvatska. Detaljnije informacije o natječaju saznajte na: http://www.hzz.hr/dfc/default.aspx?ID=517 , a o programu IPA IV na: http://europski-fondovi.eu/program/ipa-iv-razvoj-ljudskih-potencijala

Slika: google images