Objavljen pravilnik za mjeru II. 13. "Osiguranje akvakulturnih stokova"

Search form

Objavljen pravilnik za mjeru II. 13. "Osiguranje akvakulturnih stokova"

U Narodnim novinama broj 120/16. objavljen je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru Mjere II.13. "Osiguranje akvakulturnih stokova". Mjera se provodi u okviru Prioriteta Europske unije "Poticanje okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture" u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.
Predmet potpore je naknada za premiju osiguranja na temelju ugovora o osiguranju akvakulturnih stokova koji nadoknađuju ekonomske gubitke uzrokovane najmanje jednim od sljedećeg: 

  • elementarnim nepogodama;
  • iznenadnim promjenama kvalitete i količine vode za koje gospodarski subjekt nije odgovoran; 
  • bolestima u akvakulturi za koje gospodarski subjekt nije odgovoran;
  • kvarovima ili uništenjem proizvodnih objekata za koje gospodarski subjekt nije odgovoran. 
Sredstva javne potpore iznose ukupno 11.333.333,00 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Potpora se dodjeljuje po korisniku, a može se dodijeliti od dana stupanja na snagu Pravilnika (22. prosinca 2016. godine) do iskorištenja financijskih sredstava, ali ne kasnije od 31. prosinca 2023. godine. 

Slika: Google Images