Objavljena 1. Odluka o financiranju za projekte u sklopu OP FEAD školska prehrana 2017. - 2018.

Search form

Objavljena 1. Odluka o financiranju za projekte u sklopu OP FEAD školska prehrana 2017. - 2018.

Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva
Dana 01. prosinca 2017. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao Posredničko tijelo nadležno za provedbu Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć 2014. - 2020. donijelo je 1. Odluku o financiranju za uspješne projekte u sklopu otvorenog trajnog Poziva ''Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (šk. godina 2017. - 2018.)'', u iznosu od 6.991.032,20 kn

U sklopu ovog Poziva, ukupne vrijednosti 25.000.000,00 kn, do kraja mjeseca prosinca očekuje se donošenje Odluka o financiranju i za preostali dio projekata koji su uspješno prošli sve faze procesa dodjele.  

Slika: Google Images
Izvor: mdomsp.hr