Objavljena dodatna pitanja za poziv "Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine"

Search form

Objavljena dodatna pitanja za poziv "Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine"

Nadležno tijelo poziva Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je dodatna pitanja dobivena od strane prihvatljivih prijavitelja projekta i ostalih zainteresiranih dionika. Poziv se financira iz Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.", Prioritetne osi 6. "Zaštita okoliša i održivost resursa", Investicijskog prioriteta 6c "Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine", Specifičnog cilja 6c1 "Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine".

Sredstva ukupne vrijednosti 380.000.000 kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj namijenjena su pružanju potpora obnovi i revitalizaciji kulturne baštine kroz Integrirane razvojne programe temeljene na obnovi kulturne baštine koja podrazumijevaju ulaganje u kulturna dobra praćeno s komplementarnim razvojem dodatnih, primarno turističkih sadržaja/usluga s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.

Dodatna pitanja pogledajte na linku: http://goo.gl/rHEsMR

Slika: Google Images