Objavljena je brošura o IAKS mjerama iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Search form

Objavljena je brošura o IAKS mjerama iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je brošuru o IAKS mjerama iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. 
Utjecaj poljoprivrede na okoliš i ruralni prostor u cjelini je vrlo velik, te se kroz IAKS mjere nastoji umanjiti ili zaustaviti negativni utjecaj poljoprivrede na prirodne resurse i bioraznolikost. 

U Program ruralnog razvoja 2014. - 2020. (PRR) uvrštene su tri IAKS mjere: 
  • MJERA 10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene (M10) 
  • MJERA 11 Ekološki uzgoj (M11) 
  • MJERA 13 Plaćanja područjima s prirodnim i ostalim posebnim ograničenjima (M13).

Budući da se za prijavu, administrativnu kontrolu i praćenje koristi Integrirani administrativni kontrolni sustav (IAKS), ove su mjere poznate kao IAKS mjere. Potpora se može zatražiti na način da se u propisanom roku podnese jedinstveni zahtjev u nekoj od podružnica Agencije za plaćanja, te da se ispune svi uvjeti za ostvarenje potpore. Osobito je važno poštivanje pravila višestruke sukladnosti na cjelokupnom gospodarstvu, te održavanje svih površina sukladno minimalnim uvjetima za održavanje poljoprivrednih površina u stanju pogodnom za ispašu ili uzgoj.  


Brošuru možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.apprrr.hr/kako-ostvariti-potporu-za-iaks-mjere-iz-programa-r...