Objavljeni rezultati Marie Skłodowska-Curie akcije za 2016. godinu

Search form

Objavljeni rezultati Marie Skłodowska-Curie akcije za 2016. godinu

U 2016. godini je gotovo 1200 istraživača financirano ukupnim iznosom od 218 milijuna eura u okviru Marie Skłodowska-Curie akcije (MSCA). Postotak uspješnosti u 2016. godini je iznosio 13.5%, a najviše prijava i financiranih projekata je u okviru panela za biološke znanosti te društvene znanosti. MSCA pružaju bespovratna sredstva za sve razine istraživačke karijere te promiču prekograničnu, međusektorsku i međudisciplinarnu mobilnost. Organizacije usmjerene na istraživanja poput fakulteta, centara istraživanja i poduzeća putem MSCA mogu ugostiti strane istraživače i stvarati strateška partnerstva s vodećim istraživačkim institucijama na svjetskoj razini. Idući natječaj u okviru individualnih stipendija MSCA bit će otvoren od 11. travnja do 14. rujna 2017. godine. 

Slika: Google Images