Objavljeno izvješće o provedenom savjetovanju za nacrt prijedloga Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

Search form

Objavljeno izvješće o provedenom savjetovanju za nacrt prijedloga Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije održalo je internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju od 3. listopada do 12. studenoga 2014. godine o Nacrtu prijedloga Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020." (OPKK). Temeljem održanog savjetovanja, izrađeni su dokumenti Izvješće o provedenom savjetovanju i Objedinjene primjedbe/mišljenja dionika na nacrt OPKK koji je bio predmet savjetovanja, zajedno s obrazloženjima o prihvaćanju/neprihvaćanju istih u pogledu konačnog teksta OPKK. Operativn i program "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020." obuhvaća ulaganja Republike Hrvatske iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova u sedmogodišnjem razdoblju od 2014.-2020, a financijska alokacija iz ESI fondova za navedeni operativni program iznosi 6,881 milijardi eura koji su dodijeljeni. 
Sam Operativni program izrađen je u suradnji tijela državne uprave, predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave, socijalnih partnera i civilnog društva. Tijekom izrade ovog dokumenta održano je i nekoliko savjetovanja s javnošću o prioritetnim područjima ulaganja obuhvaćenih ovim programom. Cjelokupni proces koordiniralo je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. U izradi dokumenta bitno je naglasiti kontinuiranu suradnju sa službama Europske komisije, koja je po završetku procesa usvojila spomenuti operativni program, odnosno formalno odobrila korištenje ESI fondova kako je opisano u programu. 

Izvješće o provedenom savjetovanju: http://goo.gl/svLQyd
Objedinjene primjedbe/mišljenja dionika na nacrt OPKK: http://goo.gl/SvuyXa
Konačna verzija Operativnog programa: http://goo.gl/q7QZzx

Slika: Google Images