Objavljeno javno savjetovanje za Poziv "Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja"

Search form

Objavljeno javno savjetovanje za Poziv "Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja"

Javni poziv će se provoditi u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020., Prioritet 4 "Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije", Specifični cilj 4c1 "Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora". Prihvatljive aktivnosti poziva bit će usmjerene izradi projektne dokumentacije za energetsku obnovu i poticanje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama u vlasništvu središnje države ili vlasništvu lokalne i područne (regionalne) samouprave ili u vlasništvu javnih ustanova koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja, čime će se omogućiti smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora.

Zainteresirana javnosti može svoje prijedloge, komentare i primjedbe dostaviti e-mailom do 18. lipnja 2015. godine.

Nacrt uputa za prijavitelje pogledajte na linku: http://goo.gl/YzpdpG

Slika: Google Images