Obustava Poziva: Pilot projekt "Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja"

Search form

Obustava Poziva: Pilot projekt "Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja"


Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja obustavlja zaprimanje projektnih prijedloga za Poziv: "Pilot projekt energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja", u razdoblju od 15. prosinca 2015. godine do 15. travnja 2016. godine.

Cilj poziva je postizanje energetskih ušteda - smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora u kojima se obavljaju javne djelatnosti odgoja i obrazovanja. Poziv je financiran iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetne osi 4. "Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije", Investicijskom prioritetu 4c "Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade i u stambenom sektoru", Specifičnom cilju 4c1 "Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora".


Slika: Google images