Obustava trajno otvorenog poziva: "Pilot projekt izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja"

Search form

Obustava trajno otvorenog poziva: "Pilot projekt izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja"


Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja je zbog velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga obustavilo zaprimanje projektnih prijedloga za Poziv "Pilot projekt izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja", od 15. prosinca 2015. godine do 15. travnja 2015. godine.

Poziv se primjenjuje sukladno Prioritetnoj osi 4. "Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije", Investicijskom prioritetu 4c "Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade i u stambenom sektoru", Specifičnom cilju 4c1 "Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora", Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020.
Izrada projektne dokumentacije (glavnog projekta) koja ima cilj energetsku obnovu kojom će se postići energetske uštede – smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora u kojima se obavljaju javne djelatnosti odgoja i obrazovanja.

Iznos sufinanciranja:

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 5.000,00 kuna, dok je najviši iznos bespovratnih sredstava 200.000,00 kuna. 


Slika: Google images