Odluka o financiranju operacije „Učinkovitiji sustav financijskog i statističkog izvještavanja“

Search form

Odluka o financiranju operacije „Učinkovitiji sustav financijskog i statističkog izvještavanja“

Učinkovitiji sustav financijskog i statističkog izvještavanja
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ nakon provedenog postupka izravne dodjele sredstava u okviru Poziva Ministarstvu financija za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje“, Specifičnog cilja 11.i.1 „Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima“, donijelo je prvu Odluku o financiranju operacije Ministarstva financija pod nazivom „Učinkovitiji sustav financijskog i statističkog izvještavanja“. Cilj operacije je doprinijeti jačanju institucionalnih kapaciteta i javnih usluga Ministarstva financija s ciljem unaprjeđenja kvalitete dobrog upravljanja.

Ukupna vrijednost operacije i iznos bespovratnih sredstava je 3.969.630,67 HRK. Odluka o financiranju nalazi se u prilogu.

Slika: Google Images
Izvor: esf.hr