Odobreno je 17 prijava za sufinanciranje EU projekata

Search form

Odobreno je 17 prijava za sufinanciranje EU projekata

Temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2018. godinu, donesena je peta Odluka o sufinanciranju projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2018. godinu.

Sufinancirat će se projekti organizacija civilnoga društva u ukupnom iznosu od 183.688,97 eura i 157.803,95 kuna. Iznosi i postoci dodijeljeni organizacijama civilnoga društva navedeni su u Odluci.

Slika: Google Images