Održana radionica za tip operacije 7.2.2.

Search form

Održana radionica za tip operacije 7.2.2.

PRR
U kino dvorani Ministarstva gospodarstva u Zagrebu 24.10.2016. godine održana je radionica za tip operacije 7.2.2. "Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta". 140 sudionika je prisustvovalo na radionici i to predstavnici jedinica lokalnih samouprava, lokalnih akcijskih grupa (LAG), konzultantskih tvrtki i ostalih zainteresiranih. Sudionici su imali priliku slušati predavanje o podnošenju zahtjeva za potporu te dokumentaciji koja se mora priložiti uz zahtjev, odnosno o cijelom procesu administrativne obrade zahtjeva za potporu.
Prihvatljivi korisnici dotične operacije su jedinice lokalne samouprave, a prihvatljivi troškovi su gradnja ili rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u naselju s najviše 5 000 stanovnika dok je intenzitet javne potpore po projektu do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova. Najniži iznos javne potpore po projektu iznosi 30.000,00 eura, a najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 1.000.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama. 

Podnošenje prijava planirano je od 04. studenog do 23.prosinca 2016. 

Slika: Google Images