Održane javne konzultacije i predstavljanje prijedloga Partnerskog sporazuma

Search form

Održane javne konzultacije i predstavljanje prijedloga Partnerskog sporazuma

U Zagrebu je danas održano predstavljanje prijedloga Partnerskog sporazuma i javne konzultacije o prijedlogu Operativnog programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2014.-2020. U razdoblju 2014. - 2020. Hrvatskoj je iz europskih strukturnih i financijskih fondova na raspolaganju ukupno 10,423 milijardi eura od čega je 8,397 milijardi eura namijenjeno ulaganju u rast i radna mjesta. Ulaganjem sredstava iz EU fondova plan je ostvariti tri strateška cilja: 

  • ojačati konkurentnost gospodarstva
  • smanjiti ukupnu razinu siromaštva u zemlji
  • postići ravnomjerniji regionalni razvoj i bolje uvjete života građanima 
Ovim trećim partnerskim konzultacijama nastavljen je proces savjetovanja sa zainteresiranim partnerima i javnošću, započet u lipnju 2013. godine, u kojem sudjeluju predstavnici jedinica lokalne i regionalne samouprava, privatnog sektora, socijalnih partnera, civilnog društva, te akademske zajednice. Partnerski sporazum je krovni plansko-programski dokument kojim naša zemlja, prvi put kao država članica EU, planira ulaganja iz europskih fondova za sedmogodišnje razdoblje 2014.-2020., a čije se usvajanje očekuje nakon završetka pregovaračkog procesa s Europskom komisijom. Za razdoblje 2014.-2020. godine, Hrvatska priprema dva operativna programa, jedan iz područja konkurentnosti i kohezije za korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda (indikativna alokacija iznosi 6,881 milijardi eura) i drugi iz područja učinkovitih ljudskih resursa, za korištenje Europskog socijalnog fonda, a njegova ukupna indikativna alokacija je 1,516 milijardi eura. 
Više od 3,299 milijardi eura dodijeljeno je u pet prioriteta vezanih za konkurentnost: istraživanje i inovacije, informacijske i telekomunikacijske tehnologije , za razvoj malih i srednjih poduzeća, niskougljično gospodarstvo, te obrazovanje. Gotovo 40 posto ukupne alokacije Europskog fonda za regionalni razvoj bit će iskorišteno za podršku malim i srednjim poduzećima, istraživanje i inovacije. Visoki udio ulaganja, više od 3,351 milijardi eura, Hrvatska će uložiti u zaštitu okoliša, prilagodbu klimatskim promjenama i mrežnu infrastrukturu (promet). 
Prvi nacrti operativnih programa poslani su Europskoj komisiji, a službeni prijedlog bit će upućen u zadanom roku za sve zemlje članice - do 22. srpnja. 

Prezentacije sa održanog predstavljanja: 

Slika: Google Images