Održano javno predstavljanje rezultata vrednovanja društvenog poduzetništva u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Search form

Održano javno predstavljanje rezultata vrednovanja društvenog poduzetništva u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Tijekom proteklih 11 mjeseci neovisni stručnjaci angažirani u otvorenom postupku javne nabave proveli su vrednovanje društvenog poduzetništva u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Po završetku provedbe, 29. studenoga 2021. godine, u Hotelu Dubrovnik, u Zagrebu održano je javno predstavljanje rezultata i preporuka vrednovanja.

Javno predstavljanje, u ime Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, uvodnim pozdravnim govorom otvorio je Dragan Jelić, državni tajnik te u ime Pružatelja usluge, WYG savjetovanje d.o.o., g. Mladen Vojković, direktor. 

Istaknuto je kako su vrednovanja prepoznata na razini EU kao značajan alat procjene učinka operativnih programa te kako društveno poduzetništvo predstavlja specifičan oblik poslovanja koji može značajno doprinijeti ostvarenju strateških ciljeva, posebice borbi protiv siromaštva i povećanom zapošljavanju posebice ranjivih skupina, kao i kreiranju novih proizvoda, konkurentnosti, očuvanju resursa te unapređenju kvalitete života.

Nakon uvodnih govora, ključni stručnjaci i stručnjakinje angažirani/e na ovom vrednovanju predstavili/e su rezultate, nalaze i preporuke u sklopu definiranih evaluacijskih kriterija relevantnosti, učinkovitosti, djelotvornosti i učinka. 

Tijekom održanog predstavljanja, sudionici/e su aktivno postavljali pitanja, a predstavnici akademske zajednice upućeni u područje društvenog poduzetništva iskoristili su priliku kako bi ukazali na postojanje kvalitetnih temelja provođenja strateških aktivnosti, a koji ujedno predstavljaju i podlogu za mogući nastavak provedbe aktivnosti u idućem programskom razdoblju.Slika: Google Images
Izvor: esf.hr