Panorama 69: Pretvaranje vizije grada u stvarnost pomoću financijskih instrumenata

Search form

Panorama 69: Pretvaranje vizije grada u stvarnost pomoću financijskih instrumenata

U Panorami 69 možete pročitati više o financijskim instrumentima i Programu višeregionalne pomoći koji su namijenjeni gradovima i stavaranju mogućnosti za razvoj. Program Višeregionalne pomoći (MRA) jedan je od dijelova platforme fi-compass za savjetodavne usluge o financijskim instrumentima u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) koje Europska komisija pruža u partnerstvu s Europskom investicijskom bankom. Cilj MRA projekata, koji uključuju barem dva upravljačka tijela iz različitih država članica EU-a, jest procjena moguće uporabe financijskih instrumenata ESIF-a u posebnim tematskim područjima od zajedničkog interesa. Njima se želi olakšati šira uporaba financijskih instrumenata i u pogledu uloženih ESI fondova i njihova zemljopisnog ili tematskog opsega te potaknuti regije iz različitih država članica na suradnju, razmjenu najboljih praksi i uključenost u uzajamno učenje. 

Više informacija možete pronaći na poveznici

Slika: Google Images