Poljoprivreda u Europi nakon 2013.

Search form

Poljoprivreda u Europi nakon 2013.

Zašto je potrebno reformirati Zajedničko poljoprivrednu politiku? 
 • Zbog boljeg odgovora na izazove poput: 
 1. Sigurnosti hrane 
 2. Klimatskih promjena i održivog upravljanja prirodnim resursima 
 3. Očuvanja okoliša i održavanja ruralne ekonomije 
 • Zbog postizanja veće konkurentnosti poljoprivrednog sektora i lakšeg nošenja s ekonomskom krizom 
 • Treba se učiniti pravednijom, zelenijom, učinkovitijom, djelotvornijom i razumljivijom 
Kome će to koristiti i na koji način? 
 • Svi će imati koristi od veće sigurnosti hrane, očuvanja okoliša, aktivnosti protiv promjene klime 
 • Poljoprivrednicima i ruralnim područjima će koristi uravnoteženija, pravednija i stabilnija politika te nove mogućnosti ulaganja 
Zašto se akcija mora poduzeti na razini EU? 
 • Izazovi s kojima se suočava poljoprivredni sektor nadilaze nacionalne granice te zahtijevaju zajednička pravila i akciju posebice u kontekstu opskrbe hranom 
 • Poljoprivrednici u svim zemljama EU se natječu na jedinstvenom tržištu EU – dakle, EU mora osigurati ,,pravednu igru'' i ispravno funkcioniranje tržišta 
Što će se promijeniti? 
 • Svi aspekti Zajedničke poljoprivredne politike trebaju se promijeniti kako bi se moglo suočiti s gore spomenutim izazovima 
 • Izravna plaćanja poljoprivrednicima će: 
 1. Bolje odražavati javnu uslugu koju poljoprivrednici pružaju (npr. nastojanja da se zaštiti okoliš) 
 2. Podržavati poljoprivredu u nerazvijenim područjima 
 3. Biti pravednije raspodijeljena te namijenjena aktivnim poljoprivrednicima 
 • Alati upravljanja tržištem će se pojednostaviti 
 • Politika ruralnog razvoja će se usmjeriti na povećanje konkurentnosti i promociju inovativnosti
  • Bit će uvedene nove mogućnosti kako bi se pomoglo poljoprivrednicima u nošenju s volatilnosti cijena i prihoda 
Slika: google images