Potpisani ugovori o sufinanciranju projekata Opće županijske bolnice Požega i Doma zdravlja Požega

Search form

Potpisani ugovori o sufinanciranju projekata Opće županijske bolnice Požega i Doma zdravlja Požega

Posljednjih 6 mjeseci slavonske su županije povukle 208 milijuna kuna iz EU fondova za projekte unaprjeđivanja zdravstva. U Požegi su potpisana dva ugovora o sufinanciranju projekata, jedan u okviru Poziva Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama ukupne vrijednosti 34.236.121,22 kuna čiji je
korisnik Opća županijska bolnica Požega, a drugi u okviru Poziva Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini ukupne vrijednosti 5.849.028,24 kuna čiji je korisnik Požeško-slavonska županija.

Slika: Google Images
Izvor: strukturnifondovi.hr