Potpore mikropoduzetnicima od strane programa Progress Microfinance

Search form

Potpore mikropoduzetnicima od strane programa Progress Microfinance

Više od 6000 poduzetnika već je imalo koristi od potpora ukupne vrijednosti od 50 milijuna eura od strane Progress Microfinance-a. Mikrofinanciranje je značajno pridonijelo otvaranju novih radnih mjesta i pomaže se velikom broju ljudi koji su bile nezaposleni ili su neaktivni u zapošljavanju. Konkretno, mikrofinanciranje olakšava samozapošljavanje i poduzetništvo među skupinama koje imaju poteškoće u nalaženju sredstava, kao što su mladi ljudi i manjine. 
Obuka i mentorstvo također imaju važnu ulogu u poticanju poduzetništva i pristupu financiranju. Posrednicima se kroz Progress mikrofinancije kanalizira ugovor za suradnju sa organizacijama koje pružaju obuku i mentorstvo, pa države članice mogu koristiti Europski socijalni fond za pomoć u edukaciji i osposobljavanju za početak poslovanja. 
Novi program za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) pokrenut je od strane Europske komisije i trebao bi sa radom započeti početkom 2014. godine. Taj bi program trebao uključivati i instrumente usmjerene na potporu društvenim poduzećima, odnosno one kojima je primarna svrha socijalan sektor. Ukupan proračun programa EaSI trebao bi biti 815 milijuna eura, od čega je 170 milijuna eura usmjereno mikrofinanciranju i socijalnom poduzetništvu.


Slika: google images