Poziv na prijavu za EuroScience Open Forum – ESOF 2018

Search form

Poziv na prijavu za EuroScience Open Forum – ESOF 2018

esof
ESOF (EuroScience Open Forum) je europski stručni skup koji je 2004. godine stvorio EuroScience, okuplja više od 4.000 istraživača, odgajatelja, poslovnih aktera, kreatora politike i novinara iz cijelog svijeta kako bi raspravljali o otkrićima u znanosti te budućim znanstvenim politikama.

Program ovogodišnjeg ESOF-a i detalje za registraciju možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Postoji mogućnost popusta za prijave do 30. 4. 2018.

Slika: Google Images
Izvor: esof.eu