Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima

Search form

Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2019. godinu kojim poziva udruge mladih i za mlade te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da sukladno Pozivu prijave projekte koji doprinose podizanju kvalitete života mladih. 

Opći cilj Poziva je osnaživanje udruga mladih i za mlade te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u svrhu podizanja kvalitete života mladih, a projekti se mogu prijaviti na jedan od pet prioritetnih područja: 

  • P.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu
  • P.2. Savjetovanje i informiranje mladih, organizacija slobodnog vremena mladih i podrška inicijativama mladih u zajednici
  • P.3. Povećanje znanja i vještina, zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada te poticanje socijalnog uključivanja mladih
  • P.4. Mladi u ruralnim sredinama
  • P.5. Lokalni i regionalni programi za mlade

Rok za podnošenje prijava je 30. kolovoza 2019. godine.

Prijava na Poziv ostvaruje se kroz portal Financijske podrške, kojem možete pristupiti putem linka. Natječajna dokumentacija može se preuzeti na stranici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. 

Slika: Google Images 
Izvor: mdomsp.hr